• ...
 اطلاعیه مهم: همایش کنسل شد
دانشجویان ارجمند دکتری تخصصی پژوهشی، دوستان گرامی، همکاران ارجمند: سلام علیکم، پس از رایزنی و گفتگوهای مفصل با مسولین محترم معاونت تحقیقات و فناوری، از آنجایکه وزارت متبوع در نظر داردگردهمایی با تاکید بر حل مشکلات فراروی دانشجویان دکتری پژوهشی را باحضور مسولین ذیریط در معاونت آموزشی در آینده نزدیک برگزار نماید و با توجه به این نکته که تشکیل جلسه در مرکز دارای کارایی بیشتری خواهد بود، لذا ضمن عذرخواهی، جهت جلوگیری از موازی کاری و پرهیز از اتلاف سرمایه و توان همایش دانشجویان دکتری پژوهشی در تاریخ 8 و 9 مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار نخواهد شد جزئیات مربوط به بازگشت وجوه پرداختی بزودی در این وبسایت درج خواهد شد. دبیر همایش
1394/06/04 ادامه مطلب


دبیرخانه همایش

آدرس دبیرخانه :
کرمانشاه، سرخه لیژه، نرسیده به بیمارستان امام رضا (ع)، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

تلفکس : 08334276471

تلفن : 08338370541  و شماره موبایل های 09183596109 (یاری)- 09114104035 (رشیدباغان)

فکس : 08334276471

تاریخ برگزاری همایش :
  8 و 9 مهرماه سال 1394 
  (کنسل شد)

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :
15 تیرماه 1394، تا تاریخ 10 شهریور ماه 1394 تمدید شد (تمدید نهایی).

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :
30 تیرماه 1394، تا تاریخ 10 شهریور 1394 تمدید شد.


شنبه 01 مهر ماه 1396

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان